"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/09/26

A Mennyei Rendek Doxológiája

Az alábbi videón egy kopt liturgikus himnusz, a Mennyei Rendek Doxológiája hallható, kopt nyelven. A szöveg magyar fordítása az angol nyerfsordítás alapján készült.


A hét arkangyal a Pantokrátor előtt állva, dicsőítést mondva a rejtett misztériumot szolgálja. 
Mikhael az első, Gábriel a második, Rafael a harmadik; a Szentháromság szimbóluma.  
Szuriel, Szadakiel, Szaratiel és Ananiel, a fényesek, nagyok és szentek, könyörögnek Hozzá a teremtett világért.  
 A Kerubok, a Szeráfok, a Trónok, az Uralmak és Erősségek, a négy testnélküli teremtmény hordozzák Isten trónusát.  
A huszonnégy Vén az elsőszülött Egyházában szüntelenül dicsőíti Őt, kiáltván és mondván:  
"Ó, Szent Isten, a betegeket, Urunk, gyógyítsd meg; ó, Szent Erős, kik alszanak, nyugtasd meg őket! 
Ó, Szent Halhatatlan, áldd meg a Te örökségedet, legyen a Te kegyelmed és a Te békéd néped erőssége! 
 Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsőséged és méltóságod betölti a mennyet és a földet!"  
És amikor ők azt mondják "Alleluja", a mennyeiek követik őket, mondván: "Szent Ámen Alleluja, dicsőség legyen a mi Istenünknek!" 
Járjatok közbe érettünk, angyali seregek és mennyei sokaságok, hogy bocsássa meg Ő a mi bűneinket!