"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2014/11/21

Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok


Szent Andronikosz és Szent Junia Pál apostolnak voltak a rokonai. Mindketten a Krisztus által kiválasztott hetvenkét tanítvány közé tartoznak (Lk 10,1), ezért hívják őket apostoloknak.

Andronikosz fölszentelése után Pannonia első püspöke lett, állandó társa és segítője Junia diakonissza. Mindketten tisztaságot fogadtak és egész életüket Krisztusnak szentelték, így joggal tekinthetjük őket - több társukhoz hasonlóan - a szerzetesi eszmény előfutárainak is.


Nem csak Pannoniában, hanem a Római Birodalomban többfelé vándorolva is hirdették az Evangéliumot. Megtérítették a pogányokat és korábbi szentélyeik helyén Krisztusnak építettek templomokat. Szent Pál a Róma városában élő keresztényekkel üzenve így köszönti őket:
"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket az apostolok körében nagyra becsülnek, s akik előbb lettek Krisztusban hívők, mint én." (Róm 16,7) 


Andronikosz és Junia egyszerre szenvedtek vértanúságot, valahol a későbbi Konstantinápoly közelében. Az ortodox egyház május 17-én (Gergely-naptár szerint május 30-án) ünnepli őket. Az ünnepi liturgia himnusza így hangzik: 
Mint fényességes csillagot, dícsérjük Szent Andronikosz apostolt, ki az Isten-ismeret fényével megvilágosította a nemzeteket; és a bölcs Juniát, ki vele együtt hirdette az Evangéliumot, kiáltva nékik: szüntelenül imádkozzatok miérettünk Krisztus Istenhez! 

bbbb

Ereklyéik az V. században csodás módon kerültek elő Konstantinápoly mellett a földből, több más vértanúéval együtt. Ünnepélyes körülmények között fölravatalozták őket és a város Eugeniusz nevű negyedében méltó módon temették el őket. Erről az eseményről február 22-én (Gergely-naptár szerint március 7-én) emlékezik meg az ortodox egyház. A XII. században díszes templomot építtetett a síremlékük fölé a császár, aki Andronikosz nevét viselte.

Magyarországon egyedül a pécsi szerb ortodox templom őrzi emlékét és ápolja tiszteletét Andronikosznak, Pannonia első püspökének, és segítőjének, Junia diakonisszának.
Megjegyzések:

- Jelen blog nem a fent említett pécsi szerb templom oldala, csak a névválasztás azonos.

- Szent Pál levelében görögül a Junian alak szerepel, mely egyaránt lehet a Junia és a Juniász tárgyesete. A különböző magyar Biblia-fordításokban is előfordul mindkét értelmezés. Egyes kutatók úgy vélik, hogy nem csak a neve, de emiatt a neme sem állapítható meg bizonyossággal az említett személynek. Az ortodox egyház emlékezete azonban kétséget kizáróan nőként tartja számon a szentet, és nevét is következetesen a Junia alakban használja. Ez okból lett javítva a név a fenti Neovulgáta-idézetben is.