"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/09/10

Kronológiai visszaszámlálás

(a Magyarországon működő keresztény felekezetek listája, a teljesség igénye nélkül)

2012. - Kubinyi Károly megalapítja a Szövétnek Keresztény Gyülekezetet
2006. - Nagy Károly megalapítja a Független Történelmi  Protestáns Egyházat
2004. - Süveges József társaival megalapítja az Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózatát
2001. - Fuferanda Pál megalapítja a Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyházat

1998. - Piszter Ervin megalapítja a Budapesti Autonóm Gyülekezetet
1995. - Perjési István megalapítja az Agapé Gyülekezetet
1994. - Kip McKean megalapítja Krisztus Nemzetközi Egyházát
1993. - Jim Sanders megalapítja Krisztus Szeretete Egyházát
1990. - Külföldi misszionáriusok megalapítják a Biblia Szól Keresztény Gyülekezetet
1989. - Az Egervári-csoport megalapítja a Keresztény Advent Közösséget
1979. - Németh Sándor megalapítja a Hit Gyülekezetét
1975. - Iványi Gábor megalapítja a Magyar Evangéliumi Testvérközösséget
1972. - Bereczki Sándor megalapítja a Mindenki Temploma Gyülekezetet
1965. - Chuck Smith megalapítja a Golgota Keresztény Gyülekezetet
1964. - Kurgyis József többedmagával megalapítja a Kármel Gyülekezetet
1947. - Megalakul az Őskeresztyén Apostoli Egyház
1934. - Tomi József megalapítja az Agapé Pünkösdi Gyülekezetet
1932. - Lődi Lajos többedmagával megalapítja az Élő Isten Gyülekezetét
1928. - Szalai József megalapítja a Magyar Pünkösdi Egyházat
1925. - Önállósodik a Hetednapi Adventista Reformmozgalom
1920. - Sándor János megalapítja a Magyar Szabadkeresztyén Gyülekezetet

1895. - Phineas F. Breese megalapítja a Názáreti Egyházat
1879. - Mary Baker Eddy megalapítja a Keresztény Tudomány vallási szervezetet
1871. - Ignaz von Döllinger vezetésével önállósodik az Ókatolikus Egyház
1870. - Charles Taze Russel megalapítja a Jehova Tanúi vallási szervezetet
1865. - William Booth megalapítja az Üdvhadsereg Szabadegyházat
1863. - Ellen G. White többedmagával megalapítja a Hetednapi Adventista Egyházat
1848. - John Thomas megalapítja a Krisztadelfiánus Egyházat
1840. - Hencsey Lajos megalapítja a Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezetét
1830. - Anthony Norris Groves megalapítja a Keresztyén Testvérgyülekezetet
1829. - Joseph Smith megalapítja az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát

1774. - Charles Wesley megalapítja a Metodista Egyházat

1606. - John Smyth megalapítja a Baptista Egyházat

1568. - Dávid Ferenc megalapítja az Unitárius Egyházat
1563. - Jean Caulvin (Kálvin János) megalapítja a Református Egyházat
1534. - VIII. Henrik megalapítja az Anglikán Episzkopális Egyházat
1517. - Martin Luder (Luther Márton) megalapítja az Evangélikus Egyházat
.
.
.
1054. - A Római Patriarchátus kiválik a Pentarchiából, létre jön a Római Katolikus Egyház
.
.
.
.
.
.
.
30-33. - Jézus Krisztus megalapítja az Egy, Szent, Egyetemes és Apostoli Egyházat,
mely Egyház mind a tanítását, mind a hitéletét, mind pedig a szervezeti felépítését tekintve változatlan formában él tovább az ortodox részegyházakban.