"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/09/22

A 151. zsoltár

Manasszé imája mellett ez is egy olyan imádsága az Ószövetségnek, mely benne van a Septuagintában, viszont nem tartalmazza sem a maszoretikus kánon, sem a Vulgata. Az ismert görög, szír, kopt és örmény változatok mellett a Holt-tengeri tekercsekkel előkerült a zsoltár eredeti héber szövege is.

A zsoltár Dávid zsoltára, melyben életének fiatalkori szakaszát énekli meg: pásztorkodását, zsoltárszerzését, felkenetését és Góliát legyőzését.


151. zsoltár

1. Kicsiny voltam fivéreim között, 
és a legfiatalabb atyám házában, 
pásztora voltam atyám juhainak.

2. Kezemmel hangszert készítettem, 
ujjaimmal hárfát hangoltam.

3. És ki fog hírt adni az én Uramnak?
Magának az Úrnak, aki figyel. 

4. Ő elküldte küldöttét, 
aki kivett atyám juhai közül, 
és felkent engem a felszentelés olajával.

5. Fivéreim tekintélyesek és nagyok voltak, 
és az Úr mégsem gyönyörködött bennük. 

6. Kimentem, hogy találkozzam a filiszteussal, 
és megátkozott engem az ő bálványával.

7. De én kirántottam a kardját, lefejeztem, 
és eltávolítottam Izrael fiainak szégyenét.

(A zsoltárt fordította és közölte: a backup-bratan blog)

Az alábbi két videófelvételen a 151. zsoltár arab nyelvű kopt feldolgozása hallható. Az első stúdiófelvétel, a második pedig egy templomi szertartáson készült amatőr videó, ez utóbbi csak részlet.