"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/07/06

"...idegen voltam és befogadtatok engem..." (Mt 25,35)

Krisztus fenti szavait természetesen párhuzamosan több síkon is értelmezhetjük illetve kell is, hogy így értelmezzük. Bizonyos fajta számkivetettség végigkíséri Krisztus földi életét: igaz, hogy csak ideiglenes állapot volt, de mégiscsak hajléktalanként született meg egy istállóban, később pedig, nyilvános működése időszakában, vándorolva is arról beszél, hogy az Emberfiának nincs hova lehajtani a fejét (Lk 9,58). Gyerekkorában azonban a szó legkonkrétabb értelmében politikai menekültként élt a szüleivel Egyiptomban.


A kopt ortodox egyház a Szent Család egyiptomi tartózkodásának emlékét gondosan őrzi és ápolja. Pontosan számon tartják, hogy merre felé vándoroltak, melyik szakaszon mentek gyalogosan és szamárháton, melyik szakaszon pedig csónakkal a Níluson, mely helyeken időztek-hosszabb rövidebb ideig. Ezeken a helyeken kegytemplomok és kolostorok létesültek a későbbiekben, melyek ma is vonzzák a zarándokokat.

A Szent Család egyiptomi tartózkodásának térképe, 
az ikon felett III. Shenouda egykori kopt pápa aláírásával