"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/05/30

Az analavos szimbolikkája

A Szent Kereszt alábbi jellegzetes formájában az analavos-on, egy speciális szerzetesi ruhadarabon jelenik meg, fekete alapon vörös színnel. Ezzel a szerzetesek és apácák Krisztus Keresztjét öltik magukra. A szerzetesi ruha fekete színe azt jelképezi, hogy viselője meghalt a földi világ számára, immár Krisztusnak él; a kereszt vörös színe pedig Krisztus értünk kiontott Üdvözítő Vérének a színe.

Ennek a szimbólumnak egyik jellegzetessége a sok jelzésszerű ábra: Krisztus szenvedéstörténetét a szenvedésének eszközei mesélik el.

Természetesen maga a Szent Kereszt - a függőleges és vízszintes szárával, valamint a táblával és a ferde lábtartóval - a központi eleme ennek az összetett szimbólumnak. Maga Krisztus azonban nincs a kereszten, hiszen Krisztus feltámadt! - Valóban feltámadt!, ahogyan a húsvéti köszöntésben megvalljuk. A másik olvasata ugyanennek a jelnek, hogy immár az analavost viselő szerzetesnek, apácának kell Krisztussá válnia a saját életében.

A Kereszt talapzata a Golgotát jelképezi, üregében, a Kereszt alatt Ádám koponyája és csontjai. Bal oldalon a kakas Péter háromszoros megtagadására utal. Az oszlop, amin a kakas áll, az az oszlop, amihez kikötve korbácsolták meg Krisztust. A Kereszt közepén a töviskorona, azon belül a négy szeg. A szimbólum legalján a fogó és a kalapács, a Keresztre feszítés eszközei. Jobb oldalt az ecetes szivacs, amit szájához emeltek, bal oldalt a lándzsa amivel halála után átszúrták az oldalát. Jobb oldalon, az oszloppal átellenben a létra, mellyel Arimatheai József levette Krisztus testét a Keresztről.


Másik jellegzetes vonása ennek a szimbólumnak a sok görög betű. Ezek rövidítések, olyan mondatok, gondolatok rövidítései, melyek már nem csak a szenvedés történetét mesélik el, hanem a megváltásunk misztériumának mélyebb dimenzióiba engednek bepillantást.

 • ΟΒΤΔ - Ό Βασιλεύς της Δόξης - A Dicsőség Királya
 • ΙC XC NIKΑ - Ιησούς Χριστός νικά - Jézus Krisztus győzedelmeskedik
 • ΤΤΔΦ - Τετιμημένον τρόπαιον δαιμόνων φρίκη - Tiszteletre méltó trófeánk, a démonok riadalma
 • ΡΡΔΡ - Ρητορικοτέρα ρητόρων δακρύων ροή - A könnyek árja ékesszólóbb a szónoknál
 • ΧΧΧΧ - Χριστός Χριστιανοίς Χαρίζει Χάριν - Krisztus kegyelmet ajándékoz a keresztényeknek
 • ΞΓΘΗ - Ξύλου γεύσις θάνατον ηγαγεν - A halált hozó fa megízlelése
 • CΞΖΕ - Σταυρού Ξύλω ζωήν εύρομεν - A kereszt fája által leljük meg az életet
 • ΕΕΕΕ - Ελένης εύρημα εύρηκεν Εδέμ - Heléna felfedezése a megnyílt Éden
 • ΦΧΦΠ - Φως Χριστού φαίνοι πάσι - Krisztus világossága mindent beragyog
 • ΘΘΘΘ - Θεού Θέα Θείον Θαύμα - Isten látása isteni csoda
 • ΤCΔΦ - Τύπον Σταυρού δαίμονες φρίττουσιν - A démonok rettegnek a kereszt jelétől
 • ΑΔΑΜ - Αδάμ - Ádám
 • ΤΚΠΓ - Τόπος Κρανίου Παράδεισος γέγονε - A Koponyák hegye Paradicsommá vált
 • ΞΖ - Ξύλον Ζωής - Élet fája