"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/06/26

Vértanúk ikonjai

Ebben a bejegyzésben kizárólag vértanú szentek ikonjai szerepelnek. A bejegyzés tartalmát folyamatosan töltjük fel. A tartalom frissítésével egyidőben a bejegyzés dátumát is az aznapira korrigáljuk, így a tartalom bővülése figyelemmel kísérhető. Az ikonok fordított kronológiai sorrendet követnek, a bejegyzés elején az újabb korok szentjei, az alján pedig a régebbi korok mártírjai szerepelnek. Az időszakot jelölő "tól-ig" dátumoknál a befejező évszám képezi a besorolás alapját. (A feltöltés sorrendje esetleges, nem a kronológiai sorrendet követi.) 

Kr. u. 2015. A 30 etióp vértanú, az Iszlám Állam fegyveresei Líbiában végezték ki őket, főbelövéssel.

Kr. u. 2015. A 21 kopt vértanú. Az Iszlám Állam fegyveresei késsel fejezték le őket.
A mártírok egyike eredetileg muszlim volt, aki vállalta a vértanúságot Krisztusért.

Kr. u. 1917-1991. A bolsevik diktatúra orosz vértanúi és hitvallói.
 Alul középen a cári család.

Kr. u. 1941-1945. A jaszenováci vértanúk. A Független Horvát Állam legnagyobb koncentrációs táborában
több mint 800 ezer ortodox hívőt öltek meg, ebből több, mint 100 ezer volt a 14 év alatti gyermek.
Sokukat a Szávába fojtották, másokat válogatott módon kínoztak halálra. 

Kr. u. 1943. Szent Vukasin, az egyik jaszenováci vértanú.
Megvakították és végtagjait élve levágták, mert nem tért át a katolikus hitre.

Kr. u. 1941. A zsitomiszlicsi vértanúk. Horvát fasiszta fegyveresek hét szerzetest,
majd pár napra rá több mint háromezer szerb ortodox világi hívőt mészároltak le
Zsitomiszlicsben (a mai medjugorjei kegyhely tőszomszédságában).

Kr. u. 1937. Kazáni Szent Kirill vértanúsága,
akit a szovjet diktatúra ölt meg társaival együtt.

Kr. u. 1918-1922. Kisázsia görög vértanúi. Ebben az időszakban
több százezer görög ortodox hívőt mészároltak le részben a szétesőben lévő
Oszmán Birodalom, részben a formálódó Török Köztársaság fegyveresei.

Kr. u. 1915. Ehhez az évszámhoz kötik az örmény népirtás másfél millió vértanúját, akiket az idei évben
hivatalosan is szentté nyilvánított az örmény egyház. A népirtás valójában 1894. és 1918. között több
hullámban történt, részben az Oszmán Birodalom fegyveresei, részben pedig a későbbi Török
Köztársaság  alapját képező ifjútörök mozgalom részéről.

Kr. u. 1900. A kínai boxerlázadás 222 pekingi vértanúja.

Kr. u. 1822. Az 1241 naousai görög vértanú,
akiket az Oszmán Birodalom fegyveresei öltek meg.

Kr. u. 1790. Adzsaria vértanúi. A grúz város teljes lakosságát
lemészárolták az oszmán hódítók.
Ünnepnapjuk május 29.

Kr. u. 1274. Az Athosz hegy vértanúi.
A lyoni "uniós" zsinat döntéseit a szerzetes atyák nem fogadták el. 
Ezért bosszúból római katolikus "latin" fegyveresek
(a bizánci császár és az akkori eretnek pátriárka hallgatólagos beleegyezésével)
hadjáratot indítottak az Athosz hegyi kolostorok ellen. A kolostorokat kifosztották
és felégették, a szerzeteseket lemészárolták vagy rabszolgának adták el.
A lyoni unió végül nem valósult meg.
Ünnepnapjuk január 4.

Kr. u. 1227. A százezer tbiliszi vértanú.
A Hvárezmi Birodalom katonái mészárolták le őket.
Ünnepnapjuk október 31.